Loading page...

Reglament

REGLAMENT

 

NORMATIVA 9a CURSA POPULAR

23 DE SETEMBRE DE 2018

 

 • Article 1. Denominació.

El dia 23 de Setembre de 2018 se celebrarà la 9a CURSA POPULAR D’ANYÓSPARK, una prova urbana que es disputa pels carrers i carreteres de la parròquia de La Massana.

 • Article 2. Distància.

La Prova es disputarà en dos circuits, de 10 o 4 quilòmetres, totalment asfaltats. La sortida i l’arribada estarà localitzada a la Plaça de les Fontetes (La Massana).  

 • Article 3. Participació.

Podran formar part d’aquesta prova totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma.

No hi ha límit d’edat per participar a cap dels dos recorreguts. Tot i que, els menors de 14 anys podran participar sota la responsabilitat d’un adult: pare, mare o tutor legal.   

 • Article 4. Horari.

La sortida de la Cursa serà a les 10:00h del matí.

El temps màxim per completar qualsevol dels dos recorreguts serà d’1 hora i 30 minuts. A partir de llavors, els corredors podran seguir sota la seva pròpia responsabilitat.

La bossa del corredor, la samarreta, el dorsal i el Xip de cronometratge s’entregaran el dia 22 de setembre de 11:00h a 14:00h i de 16:00h a 21:00h a AnyósPark.

L’organització es reserva el dret a canviar de data, el recorregut o cancel·lar l’esdeveniment, sense que els inscrits puguin reclamar cap compensació.

 

 • Article 5. Categories.

S’estableixen les següents categories:

 1. Masculí Absolut 4 km (primer, segon i tercer)
 2. Femení Absolut 4 km (primer, segon i tercer)
 3. Masculí Absolut 10 km (primer, segon i tercer)
 4. Femení Absolut 10 km (primer, segon i tercer)
 5. Corredor/a amb cotxet 4 km (primer)
 6. Corredor/a amb cotxet 10 km (primer)
 7. +65 4km (primer masculí i primer femení)
 8. +65 10km (primer masculí i primer femení)

 

 • Article 6. Inscripcions

Les inscripcions es tancaran el dia 22 de Setembre a les 20:00h. La organització es reserva el dret a tancar les inscripcions abans de la data, si per raons organitzatives fos necessari. Per a totes les inscripcions realitzades després del dijous 20 de setembre a les 23:59, l'organització es reserva el dret, de no entregar xip ni dorsal nominal.

Es podran fer:

 1. A través d’Internet: www.cursapopular.com

El pagament de la quota d’inscripció a la cursa, es farà mitjançant targeta de crèdit a la web.

El preu de la inscripció:

 1. Fins el 15/08 – 10€
 2. A partir del 16/08 - 12€

La inscripció només serà vàlida quan el participant empleni els camps del formulari i aboni la quota d’inscripció.

Per a qualsevol inscripció realitzada a través de la pàgina web, l’organització no es fa responsable de cap problema tècnic, de hardware o software, de connexió, de transmissió de dades o de qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert, o del justificant de pagament de la quota d’inscripció.

La persona inscrita haurà d’imprimir el resguard de la seva inscripció i presentar-lo, juntament amb un document d’identitat, en el moment de retirar el dorsal.

La organització es reserva el dret d’assignar una talla de samarreta per defecte, en cas de no especificar la talla o per manca de disponibilitat.

Les inscripcions que tinguin incomplet el cap “Sexe” o “Data de Naixement” no optaran als premis per categories.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

NO S’ADMETEN DEVOLUCIONS DE L’IMPORT DE LA INSCRICPIÓ PER CAP CAUSA.

L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els Termes i Condicions de l’esdeveniment que queden exposats al reglament.

 

Inscripcions fora de termini: L’organització es reserva el dret a fer inscripcions fora de termini, sota les circumstàncies que estimi oportunes, del 21 de Setembre a les 21:00h fins al 23 de Setembre a les 9.30 h, a un preu per determinar. Aquest preu s’aplicarà a qualsevol corredor, independentment de si té o no xip. Si existís la possibilitat d’inscriure’s fora del termini, l’organització ho comunicarà a través del web www.cursapopular.com i de www.facebook.com/anyosparkclub

 

El llistat d’inscrits s’actualitzarà de forma diària al web www.cursapopular.com

 

Per poder participar a la cursa, és obligatori i imprescindible fer-ho amb la samarreta oficial de la cursa i el dorsal/xip de paper que proporciona la organització. Qui no compleixi aquesta normativa no entrarà en les classificacions i es pot procedir a la seva descalificació i retirada del recorregut. 

 

 • Article 7. El Xip de Cronometratge està directament insertat en el dorsal

El xip de cronometratge es recollirà conjuntament amb el dorsal i la samarreta de la cursa.

L’atleta és responsable del seu xip.

L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer a la classificació oficial de la prova.

El temps de cursa només serà enregistrat si el participant el porta posat correctament

 

 • Article 8. Assistència Mèdica

L’organització comptarà amb assistència mèdica al village de la Cursa.  

 • Article 9. Classificacions.

Per confeccionar les classificacions es tindrà en compte el temps net o real. Tanmateix, per optar a premis segons les categories del present reglament, es tindrà en compte el temps oficial (el computat des que es passa la marca de la sortida fins que el corredor/a passa la meta), única dada vàlida a l'hora d’optar a premis.

 

 • Article 10. Desqualificacions.

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar durant la prova:

- A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

- A tots els atletes que no realitzin el recorregut complet

- A tots els atletes que no tinguin dorsal o que no el portin visible.

- A tots els atletes que no portin la samarreta oficial de la cursa.

- A tot aquell atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.

- A tot aquell atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’Organització al marge d’allò estipulat a l’article 11 del present reglament.

 

 • Article 11. Reclamacions.

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador, adjuntant la quantitat de 50€. Aquesta quantitat quedarà en dipòsit fins que el citat Comitè resolgui la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes. Només si la sentència emesa considerés que la reclamació és justificada, es procediria a retornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ser desqualificat per aplicació de l’article 11 del present reglament.

 

 • Article 12. Vehicles.

Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova són els designats per l’organització correctament senyalitzats.

 Queda totalment prohibit seguir als corredors en cotxe, moto, bicicleta o patins, pel perill que podria suposar pels atletes

Pel mateix motiu, queda totalment prohibit córrer amb animals, exceptuant amb gossos correctament lligats i amb morrió.

 

 • Article 13. Premis.

S’estableixen premis pels 3 primers guanyadors, en categoria absoluta Masculina i Femenina, de cadascuna de les curses (4km i 10 km). I els primers guanyadors de la cursa +65 dels dos recorreguts (4km i 10km) en masculí i femení.

S’atorgarà premi pels primers guanyadors en la modalitat de cotxet amb nens, per cadascuna de les curses i sense distingir sexe.

L’organització no podrà garantir el premi d’aquells corredors que no el recullin el dia de la prova.

Tots els premis Masculins i femenins de la general i de la categoria de cotxets amb nens, es donaran atenent al temps de sortida (Oficial).

S’estableixen els següents premis:

 

Absolut Masculí 10Km

1r Trofeu.

2n trofeu.

3r Trofeu.

Absolut Femení 10 Km

1r Trofeu.

2n Trofeu.

3r Trofeu.

Absolut Masculí/Femení Cotxets 10 Km

1r Trofeu.

- +65 anys Masculí 10km

1r Trofeu

- +65 anys Femení 10km

1r Trofeu

Absolut Masculí 4 Km

1r Trofeu.

2n Trofeu

3r Trofeu.

Absolut Femení 4 Km

1r Trofeu.

2n Trofeu

3r Trofeu.

Absolut Masculí/Femení Cotxets 4 Km

1r Trofeu.

+65 anys 4km Masculí

1r Trofeu.

- +65 anys 4km Femení

1r Trofeu. 

 

 • Article 14. Responsabilitat.

La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat i risc dels participants. El participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment.

 

 • Article 15. Acceptació.

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i, esi sorgeix alguna situació no reflectida en aquest, acceptarà allò que disposi el Comitè Organitzador.

L'acceptació dels termes i la finalització del procés d'inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

 

“Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo AnyósPark, els espònsors o patrocinadors comercials, els directius, els treballadors, l’empresa organitzadora de l’esdeveniment i la resta d’organitzadors, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies.”

“Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació a l’esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitja conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica.”

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, en cap cas, de l’import de la inscripció.

 

 • Article 16. Reglamentació.

Tot el previst als articles anteriors serà dictaminat pel que disposa la Federació Andorrana d’Atletisme i la Federació Catalana d’Atletisme.

 

 • Article 17. Privacitat.

Les dades personals dels participants seran incorporades a un fitxer propietat de CEDA S.A i RUNEDIA, amb la finalitat de cursar la sol·licitud d’inscripció, gestionar les classificacions i els resultats, i enviar publicitat sobre campanyes i productes. El participant, consent expressament i autoritza a CEDA S.A. perquè tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades a l’apartat anterior.

 

 • Article 18. Cànon d’Inscripció.

El cànon d’inscripció a la cursa dona dret a:

- Una plaça per participar a la 9a Cursa Popular d’AnyósPark.

- Una exclusiva samarreta tècnica de màniga curta de la 9a Cursa Popular d’Anyóspark.

- Servei de Guarda-Roba a la Cursa.

- Hidratació durant la cursa i a l’arribada

- Bossa del Corredor amb obsequis

 

Tots aquests drets només es podran exercir en els terminis i llocs que defineixi i comuniqui l’organització.